top of page

Application Development

 
 
Application-Page.png

เทคโนเวทบริการพัฒนาแอปพลิเคชันตามความต้องการของลูกค้า ทั้งยังสามารถประยุกต์ตามรูปแบบธุรกิจได้อย่างหลากหลาย 

บริการจัดการคลังสินค้าแบบครบวงจร

ผู้บริโภค

Orderjini Function Icon-05.png
Orderjini Function Icon-06.png

ศูนย์บริการค้าปลีก*

Orderjini Function Icon-07.png

ผู้จำหน่าย*

Orderjini Function Icon-08.png

บริษัท*

Music Solution, 

POS, 

Incentive Plan, 

POS Integration
 

Tally Connectors
Orders  

Delivery

Field Tracking
 

Issue Tracking
Purchasing
ERP Connectors

Live Chat
Task Management

 

Payments
Ecommerce

*ประกอบด้วย Employee management,CRM, Payments, Inventory 

 
1589268816848.png

แอปพลิเคชัน

OrderJini

สร้างซอฟแวร์เพื่อการจัดการธุรกิจ ซึ่งลูกค้าสามารถดีไซด์ด้วยตัวเองได้ โดยมีการกำหนดการขาย, การจ่ายเงินออนไลน์, การส่งของ งานต่างๆ, ค่าใช้จ่าย, การจัดการกำลังภาคสนามด้วยการวิเคราะห์ผู้เข้าร่วมและแผนที่เส้นทาง

ทำไมถึงต้องเลือกใช้ Orderjini

Orderjini Function Icon-01.png

สามารถใช้งานผ่านเว็บไซต์ได้ 

การใช้งานรูปแบบออนไลน์

สามารถใช้ได้ในทุกตลาดและทุกประเทศ

Orderjini Function Icon-02.png

ตัวเชื่อมต่อแบบสำเร็จรูปไปยังระบบ ERP และ CRM ยอดนิยม

Orderjini Function Icon-03.png

ปลอดภัย,สามารถปรับเปลี่ยนได้

Orderjini Function Icon-04.png

เป็นแอพพลิเคชั่นที่ใช้งานง่าย เหมาะธุรกิจทุกแบบ

แอปพลิเคชัน

GlingGring

แอปพลิเคชันที่สามารถซื้อแพ็กเกจการโทรและแพ็กเกจ อินเทอร์เน็ตจากเครือข่ายต่าง ๆ โดยการโทรจะผ่าน  ระบบ VOIP ที่สามารถโทรได้ทั้งภายในประเทศและ

ต่างประเทศ ในราคาที่ถูกกว่า 

 
Phone-GlingGring-Flash.png
Phone-GlingGring-Dial-page.png

ทำไมต้องใช้ กริ๊งกริ๊ง

 
 
 
Glinggring Icon-01.png
✔ ค่าโทรในราคาพิเศษ
Glinggring Icon-02.png
✔ สามารถเติมแพ็กเกจเสริม
อินเทอร์เน็ตได้ทุกเครือข่าย
Glinggring Icon-03.png
✔ สามารถโทรต่างประเทศ
ในราคาถูก
bottom of page