top of page
อาคารโมเดิร์น

Introduce

Tecknovate Solutions Co., Ltd.

เทคโนเวทก่อตั้งขึ้น ณ กรุงเทพมหานคร ในเดือนมกราคม ปี พ.ศ.2548 และได้รับใบประกอบกิจการโทรคมนาคมในปี พ.ศ. 2554
เทคโนเวททำธุรกิจทางด้านการตลาดและการบริการโทรคมนาคมทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศทั่วโลก ด้วยโซลูชั่น VOIP แก่บริษัททุกขนาด เทคโนเวทบริการโทรคมนาคมแบบครบวงจรด้วยเทคโนโลยีขึ้นสูง จึงทำให้ลูกค้าของเรามั่นใจได้ถึงคุณภาพทางด้านการสื่อสารอีกทั้งสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายด้านการสื่อสารได้ เทคโนเวทมุ่งเน้นในด้านการให้บริการจัดส่งสัญญาณเสียงของผู้ใช้บริการของโครงข่ายหนึ่งไปยังผู้ใช้บริการอีกโครงข่ายหนึ่ง (VOIP Termination), DID services ของ IMSI และบริการส่ง SMS ทุกประเทศทั่วโลก

และบริการอื่น ๆ อีกมากมาย
 

icon-01.png

SIP Trunking 

เชื่อมต่อตู้สาขาของบริษัทด้วยบริการของเทคโนเวทเพื่อลดต้นทุนการโทรออกด้วยคุณาภพเสียงระดับพรีเมียมทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ

icon-02.png

DID Service 

บริการหมายเลยโทรฟรีในประเทศไทยและต่างประเทศด้วยหมายเลข (1800) หรือโทรศัพท์พื้นฐาน (02) และหมายเลขโทรศัพท์มือถือ DID (08,09,06)

icon-05.png

Application 

เทคโนเวทเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาแอปพลิเคชันมือถือที่จะช่วยให้บริษัทของคุณพัฒนาแอปพลิเคชันอย่างสมบูรณ์แบบจากนักพัฒนาซอฟต์แวร์ของเรา

icon-04.png

SMS Service

บริการ Bulk SMS  สำหรับบริษัทที่ต้องการใช้ SMS ในจำนวนเมาก ในราคาสุดค้ม สามารถกระจายข้อมูลได้อย่างหลากหลาย เช่น การส่งเสริมการตลาด, การส่ง OTP, การสำรวจความคิดเห็นผ่าน SMS  , SMS สองทางและบริการ SMS ตามสถานที่ตั้งตามความต้องการทางธุรกิจของคุณ

bottom of page